Hantera artikelinformation via Validoos tjänster

Kortare uppdrag där ni som kund behöver rådgivning/tolkning eller utförande av att skapa information som kommuniceras till era kunder via Validoo item:

·        Artikelinformation och Livsmedelsbilaga

Det finns även möjlighet att skriva samarbetsavtal för mer återkommande uppdrag.