StaAnd Konsulter

Process enligt standard – vägen framåt
Varför uppfinna hjulet igen? Genom att följa branschstandarder som är globalt förankrade, säkerställer ert företag att ni implementerar lösningar och processer som blir kostnadseffektiva, beprövade och långsiktiga. Tilliten till att lösningen är väl utvecklad, ger utrymme till att förankra förändringar som ni identifierar för att nå er vision och mål.

Cementera inte kostigar – bygg motorväg
Minns du när du som liten lekte viskleken och hur fort det då gick att det viskade ordet förändrades och fick en helt ny innebörd? Om det ens kom fram till sista person. På samma sätt kan information inom företag ta alla möjliga vägar. Ibland blir informationsvägarna så intrampade att de är svåra att förändra. Om man bestämmer sig för att effektivisera sina informationsvägar och processer bör man minimera antalet kostigar, räta ut kurvorna och istället investera standardiserad sätt att utveckla motorväg. För att uppnå sitt mål, att använda motorvägarna istället, behöver förändringarna identifieras och kommuniceras. De behöver också förankras, så att den kan accepteras. Ofta kan det etablerade beteendet upplevas som tryggt och stabilt. Från att se möjligheter med nya beteenden till att acceptera att de gamla beteendena inte uppfyller vision och mål lika effektivt som nya, så krävs en tydlig plan för hur man får alla som påverkas av förändringen med sig. När nya förändringar är genomförda, behöver nya beteende bli den rådande normen.

Vi kan både stötta er i er utveckling av nya informationsflöden och processer, samt hjälpa er att nå ert mål genom att stötta er i förändringsresan och etablera nya beteende i er verksamhet.

Förändringsresor som leder till förbättring
Ibland kan ett utvecklingsprojekt leda till att det uppstår behov att förändra beteenden inom en verksamhet, ibland behöver man förändra beteenden utan att utveckla något nytt bara för att uppnå mål som sätts för verksamheter. Vår erfarenhet är att förändringsresan är minst lika viktig att staka ut som att definiera förändrade processer.