Process och förändring

Vad är processer?

”Jag vet inte om vi ska jobba med processer. Det är bara jobbigt och tar en massa tid”.

Sanningen är att man inte kan välja om man ska ha processer eller inte. Processer är nämligen människor och system som gör saker. Det sker oavsett om företaget väljer att lägga fokus på att beskriva dem eller inte.

Det man kan välja är om man vill ta kontroll över processerna och på vilken nivå. Så istället för att människor gör saker hur som helst, så bör man besluta vilka processer man behöver för att bedriva sin verksamhet, hur de ska följas upp och vilka beteenden som stödjer dessa processer och mål.