Om oss

StaAnd är ett verksamhetskonsultbolag som specialiserat sig på att hjälpa er effektivisera era informationsflöden och tillhörande processer, genom branschanpassade standarder.

Idag består StaAnd av två delägare och medarbetare, Hanna Andersson och Ann-Sofie Stamyr. Med våra vardera 20 års yrkeserfarenhet inom retail som anställda i olika roller,  samt  5 år vardera som konsulter inom flera branscher och roller,  har vi bred förståelse för de verksamhetsfrågor och utmaningar som många företag stöter på i det dagliga arbetet, oavsett bransch. Det kan både vara interna frågeställningar och behov av att lösa processer, men även frågeställningar mot externa parter som  leverantörer och kunder, där man ska ha samsyn i vadhur och när man ska dela information med varandra. Det ska dessutom passa båda parters interna processer och system.

Vi har varit aktiva under flera år inom GS1´s användargrupper, vars arbete resulterat i framtagandet av branschgemensamma standarder och tjänster.

Vår främsta styrka är vår erfarenhet av att implementera dessa standarder och tjänster, i form av systemutveckling, men framförallt genom verksamhetsanpassning och processförändringar.

Förväntan från verksamheten att uppnå förbättring kan vara svår att leverera om man inte har förståelse för vilka beteenden som måste förändras och tydligt kunna kommunicera varför dessa beteendeförändringar krävs för att nå målen. Vi har erfarenhet av olika modeller och angreppssätt för att uppnå affärsnytta genom förändringsarbete.