Förstudier och Utredningar

Förstudier och utredningar för att identifiera förändringar som verksamheten efterfrågar. Vid behov att se över processer för informationsdelning och  ni som kund ser möjligheterna med GS1 standarder och tjänster, stöttar vi er att beskriva er affärsnytta av att nyttjas GS1s standard och tjänster:

·        Nulägesanalys

·        Identifiera problemområden, orsaker och ge förslag på lösningar

·        Rapporter och dokumentation

·        Uppföljning