Kravställning

Kravställning

Ibland kan systemförändringar bli nödvändiga för att optimera sina arbetsprocesser. Utifrån vår erfarenhet att införa GS1´s standarder och tjänster både i befintliga system och vid införande av helt nya system kan vi även hjälpa till med kravställning:

  • Rådgivning till er verksamhets kravställare
  • Kravställare
  • Projektledare