Affärsidé och Vision

Vi brinner för att förverkliga det vi tror på – effektiva informationsflöden

Affärsidé
Effektivisera era informations– och varuflöden, så att de är kostnadseffektiva, långsiktiga och stöds av globala standarder”     

En standard ger möjlighet till automatisering av informationsflödet. Genom att använda samma masterdata i alla led säkerställs infrastrukturen för informationsflödet, först när den pusselbiten är på plats kan era affärsnyttor uppnås.

Vision                                                                                                                                   

”Våga tänka nytt genom styrkan i global standard”