Våra tjänster

Verksamhetskonsulter inom
Process- och förändringsledning

Vår målsättning är att tillsammans med er skapa effektiva och lönsamma affärsprocesser på kort och lång sikt. Det gör vi genom att hjälpa er att effektivisera era master,-avtals- och transaktionsprocesser – Så kan ni fokusera på era kärnprocesser.Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder lösningar som är avsedda för deras verksamhet och bransch.

Vi kan hjälpa till i alla faser; från analys av förbättringsmöjligheter till utformning och genomförande av dessa, förslag på automatiserade systemlösningar eller förändringar inom verksamheten. Vi kan också stötta verksamheten i det dagliga arbetet med informationsflöden för att på så sätt ge rådgivning till förändringar som kan effektivisera det löpande arbetet med informationsdelning.